Vysokoškolská

Psychologická poradnaMgr. Kateřina Habrdová
Mgr. Kateřina Habrdová

Akademické vzdělání: Logopedie

Absolvované výcviky: Pastorační výcvik

Významné pracovní zkušenosti: Praxe v oboru klinické logopedie, poradenství pro mateřská a rodinná centra, přednášky v mateřských centrech, kreativní kurzy pro děti a rodiče

Poskytované služby: Individuální konzultace se zaměřením na logopedické poradenství, speciálně – pedagogické poradenství, rodinnou problematik, dětskou problematiku, duchovní oblast.

Konzultace v jiném než českém jazyce: Angličtina, popř. němčina

Kontakt: Místnost D 411, habrdk00@pf.jcu.cz

Zpět