Vysokoškolská

Psychologická poradna

Zdeňka Bajgarová

Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D.

Vedoucí poradny.

Psychologické poradenství, zaměření na oblast osobního růstu, mezilidských vztahů (partnerských, rodinných), výchovu dětí, psychických obtíží (deprese, úzkost), psychosomatických obtíží, zvládání náročných životních situací.

Dozvědět se více
Zuzana Bílková

Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D.

Individuální i rodinné psychologické poradenství, poradenství v oblasti výchovy, včetně problematiky dětí s ADHD, SPU, poruchami chování či dětí se závažnějším handicapem, dále poradenství pro studenty s poruchami učení a soustředění, poradenství pro oběti šikany ve škole nebo na pracovišti, problematika zvládání stresu, krizová intervence.

Dozvědět se více
Margareta Garabiková Pártlová

Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D.

Individuální konzultace a pedagogické poradenství se zaměřením na problematiku pedagogické praxe, zvládání studijních problémů a stresu.

Dozvědět se více
Kateřina Habrdová

Mgr. Kateřina Habrdová

Praxe v oboru klinické logopedie, poradenství pro mateřská a rodinná centra, přednášky v mateřských centrech, kreativní kurzy pro děti a rodiče.

Dozvědět se více
Helena Havlisová

PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D.

Individuální speciálně pedagogické poradenství, poradenství pro studenty vysokých a středních škol se specifickými poruchami učení (diagnostika SPU a nastavení podpůrných opatření, zj. individuálních studijních strategií)

Dozvědět se více
Petra Hořejšová

Mgr. et Mgr. Petra Hořejšová

Individuální konzultace zaměřené na podporu při zvládání studijních obtíží, při řešení osobních problémů, podpora osobnostního rozvoje.

Dozvědět se více
Klára Kováčová

Mgr. Klára Kováčová

Psychologické poradenství se zaměřením na oblast osobního růstu, mezilidských vztahů, obtíže se závislostním chováním, oblast psychických obtíží jako podpora psychiatrické péče, zvládání náročných životních situací

Dozvědět se více
Ondřej Alexandr Kronika

Mgr. et Mgr. Bc. Ondřej Alexandr Kronika

Individuální psychologické poradenství, arteterapie při řešení zátěžových a vztahových témat. Osobnostní rozvoj a sebepoznání. Otázky víry a spirituality. Problematika umírání, doprovázení a truchlení.

Dozvědět se více
Josef Nota

Mgr. Josef Nota, Ph.D.

Individuální konzultace zaměřené na podporu při zvládání studijních obtíží, konzultace při řešení osobních problémů, podpora osobnostního rozvoje. Pedagogické poradenství, problematika dětí mladšího školního věku.

Dozvědět se více
Veronika Plachá

Mgr. Veronika Plachá, Ph.D.

Podpora při zvládání zátěže spojené s doprovázením či úmrtím blízkého člověka, krátkodobé poradenství zaměřené na sebepoznání, osobnostní rozvoj a spirituální hledání, podpora při zvládání zátěže a řešení osobních a mezilidských problémů a psychosomatických potíží.

Dozvědět se více
Iva Stuchlíková

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

Individuální poradenství se zaměřením na zvládání životní krize, emoční problémy, osobní růst, vztahovou a partnerskou problematiku, dále zvládání studijních problémů a stresu, psychosomatických obtíží.

Dozvědět se více
Stanislav Suda

doc. MgA. Stanislav Suda, Ph.D.

Poradenství se zaměřením na vztahové problémy, výchovné problémy, náhradní rodinnou péči, vnímání nedostatku času a jeho smysluplného naplnění, syndrom vyhoření.

Dozvědět se více
 
Jitka Šebová Šafaříková

PhDr. Jitka Šebová Šafaříková, Ph.D.

Individuální konzultace se zaměřením na kariérní, profesní a dopravně psychologické poradenství, dále diagnostika osobnostních a profesních profilů, krizová intervence v náročných životních situacích související s dopravou.

Dozvědět se více
Zuzana Štefánková

Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D.

Individuální poradenství, problémy spojené se studijními záležitostmi, SPU. Zaměření na dětskou problematiku, spojenou s bohatou praxí v dětském diagnostickém ústavu, střediska výchovné péče (např. výchovné potíže, ADHD, SPU).

Dozvědět se více

Citáty

Irvin D. Yalom - existenciální psychoterapeut

Jsme tvorové pátrající po smyslu, kteří se musí vyrovnat s obtížemi vzniklými z toho, že jsme byli vrženi do vesmíru, jenž vnitřně postrádá jakýkoli smysl.

Carl Rogers - zakladatel psychoterapeutického směru zaměřeného na klienta

Dříve jsem se ptal: Jak mohu vyléčit či změnit tohoto člověka? Dnes bych tuto otázku položil jinak: Jak mohu vytvořit vztah, který tento člověk může využít pro svůj osobní růst?

Viktor Frankl - psychoterapeut

Postavte člověka před zrcadlo a odstraňte z jeho života veškeré povědomí o Bohu, andělech a démonech. A pak mu můžete říci: Teď máš před sebou svého nejnelítostnějšího soudce.

Bližší informace o poradenství?

Chtěli byste vědět více o tom, jaké služby Vám můžeme poskytnout? Jaké psychoterapeutické přístupy máme? Proč jich nabízíme hned několik a který je k čemu vhodný?

Klikněte zde

Užitečné odkazy

Zajímá Vás, jaké existují další řešení?

Návazné služby