Vysokoškolská

Psychologická poradnaMgr. Josef Nota, Ph.D.
Mgr. Josef Nota, Ph.D.

Akademické vzdělání: Pedagogická psychologie, Učitelství pro 1. st. ZŠ

Významné pracovní zkušenosti: Sebereflektivně orientované studium psychosomatických disciplín, pedagogická praxe (PF JČU, ZŠ), individuální poradenství pro děti a rodiče v prostředí ZŠ

Poskytované služby: Individuální konzultace zaměřené na podporu při zvládání studijních obtíží, konzultace při řešení osobních problémů, podpora osobnostního rozvoje. Pedagogické poradenství, problematika dětí mladšího školního věku.

Konzultace v jiném než českém jazyce: ne

Kontakt: Místnost D 217, 387 773 202, jnota@pf.jcu.cz

Zpět