Vysokoškolská

Psychologická poradnadoc. MgA. Stanislav Suda, Ph.D.
doc. MgA. Stanislav Suda, Ph.D.

Akademické vzdělání: Výchovná dramatika, autorská tvorba a pedagogika

Absolvované výcviky: Dialogické jednání s vnitřními partnery (prof. Vyskočil)

Významné pracovní zkušenosti: Dětská psychiatrická léčebna, praxe profesionálního pěstouna

Poskytované služby: Individuální konzultace se zaměřením na vztahovou a partnerskou problematiku, úzkosti, rodinnou problematiku, dětskou problematiku, deprivaci, psychosomatické potíže, zvládání stresu, interkulturní adaptaci, návykové látky a závislosti

Konzultace v jiném než českém jazyce: Částečně ruština a angličtina

Kontakt: Místnost D 217, 387 773 202, suda@pf.jcu.cz

Zpět