PF JU - home  

University of South Bohemia
FE  FP  FS  FT
FA  FHSS  FFPW

sitemap

česky     english

AKADEMICKÝ SENÁT
PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

Zápis
ze zasedání Akademického senátu PF JU
dne 21. 3. 2006

Přítomni (bez titulů):
Binterová, Hašek, Havlín, Hamerník, Icha, Jandrič, Mrkvička, Murad, Pavličíková, Petrášková, Pexa, Roháček, Švejda, Šerý, Tomšíček, Vančura

Omluveni (bez titulů): Krejčí, Vobr

 

Program zasedání:

 1. Příprava vyhlášky o organizaci a průběhu voleb kandidátů na funkci děkana.

 2. Vyhlášení voleb děkana PF.

 3. Diskuse o připravovaném volebním řádu AS PF JU.
  Poměr zaměstnanců a posluchačů v AS PF JU - návrh pro připravovaný volební řád - 14 zaměstnanců - 7 posluchačů
  Výsledek hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování
  Funkční období členů AS - tříleté.
  Výsledky hlasování: 14 pro, 2 proti, 0 se zdrželo.
  Model volebního řádu zpracují: Pavličíková, Murad, Vančura.
  Další diskuse proběhne na příštím zasedání AS PF JU.

 4. Různé:
  Senátor Hamerník - zvýšit motivaci posluchačů k hodnocení učitelů.
  Senátor Šerý - možnost přesměrování e-mailů posluchačů ze školní adresy na soukromou.
  Senátor Vančura - potřeba konkretizace opatření k pracovní povinnosti učitelů.
  Senátoři - zpřístupnění budov PF celých 24 hodin včetně sobot, zdokonalení zabezpečovacího systému.
  Senátor Jandrič - založení studentské kavárny.

 

Zapsal: Mgr. Zdeněk Tomšíček

V Českých Budějovicích 21. 3. 2006

ECTS Label
Studia Kinanthropologica
Průvodce prváka