JČU - Pedagogická fakulta

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Podrobný interaktivní přehled oborů a kombinací bude doplněn v druhé polovině listopadu 2020 – v kompletním textu Vyhlášky (viz odkaz výše) samozřejmě všechny tyto podrobnosti jsou.

Bakalářské
obory

bakalarske_obory

Bakalářské obory jsou určeny primárně absolventům středních škol.

Magisterské
obory

magisterske_obory

Jsou určeny absolventům bakalářských oborů a zájemcům o učitelství 1. stupně.

Programy
doktorských studií

doktorske_obory

Doktorské obory jsou určeny absolventům magisterských studií.

Celoživotní
vzdělávání

celozivotni_vzdelavani

CŽV je určeno absolventům magisterských studií a učitelům z praxe.

Nejdůležitější informace k přijímacímu řízení

500 Kč

To je částka, kterou zaplatíte za jednu přihlášku.

21. a 22. 1. 2021

Toto jsou dny „D“, kdy se vám otevřou dveře naší fakulty.

31. 3. 2021

Až do tohoto data máte možnost si podat přihlášku.

Přihláška

Elektronicky na této stránce


Proč studovat na „pedáku“

Kdo vám to řekne lépe, než naši absolventi?