JČU - Pedagogická fakulta

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Bakalářské
obory

bakalarske_obory

Bakalářské obory jsou určeny primárně absolventům středních škol.

Magisterské
obory

magisterske_obory

Jsou určeny absolventům bakalářských oborů a zájemcům o učitelství 1. stupně.

Programy
doktorských studií

doktorske_obory

Doktorské obory jsou určeny absolventům magisterských studií.

Celoživotní
vzdělávání

celozivotni_vzdelavani

CŽV je určeno absolventům magisterských studií a učitelům z praxe.

Nejdůležitější informace k přijímacímu řízení

500 Kč

To je částka, kterou zaplatíte za jednu přihlášku.

17. 1. 2020

Toto je den "D", kdy se vám otevřou dveře naší fakulty.

15. 3. 2020 15. 4. 2020

Až do tohoto data máte možnost si podat přihlášku.

Vytisknout a odeslat

Elektronickou přihlášku je po vyplnění nutné vytisknout a odeslat poštou na naši adresu!


Proč studovat na „pedáku“

Kdo vám to řekne lépe, než naši absolventi?