Pedagogická fakulta JU

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Bakalářské studium „dvouspecializační“

 

Pro všechny studijní programy na této stránce je podmínkou pro přijetí ke studiu dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Bakalářské studium dvouspecializační vedoucí k učitelství na 2. stupni ZŠ

Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy – tento studijní program se člení na několik rovnocenných specializací (dříve „studijní obory“), z nichž si uchazeč vybírá v libovolné kombinaci právě dvě specializace:

Bakalářské studium sdružené vedoucí k učitelství na SŠ

Studijní programy pro přípravu učitelů střední školy, uchazeč si vybírá buď libovolnou kombinaci dvou programů (jeden jako hlavní – maior, druhý přidružený – minor) z trojice Tělesná výchova, Hudební výchova a Základy společenských věd, a nebo jednu z pevně sdružených mezifakultních kombinací s dějepisem (TVma – Dmi, ZSma – Dmi):
Proč studovat na „pedáku“

Kdo vám to řekne lépe, než naši absolventi?