Pedagogická fakulta JU

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Učitelství hry na nástroj pro střední školy a základní umělecké školy
Zkratka STAG: HVzušn

Navazující prezenční studium – 2 roky

Aktuálně PF JU získala akreditaci pro uskutečňování studijního programu Učitelství hry na nástroj pro střední školy a základní umělecké školy, elektronickou přihlášku ke studiu uvedeného studijního programu je možné podat.

 

Kontakt na katedru

Katedra hudební výchovy PF JU, U Tří lvů 1/A, tel.: 387 773 145

 

Garant přijímacího řízení

Mgr. Martin Voříšek, Ph.D., mvorisek@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního programu

Výuka je zaměřena na všestrannou přípravu pedagogicko-interpretačních talentů schopných se uplatnit oborově na středních školách (SPgŠ), ZUŠ (státních i soukromých), v uměleckých tělesech, souborech, popř. v rozhlase, televizi a ostatních veřejných kulturních institucích.

 

Profil absolventa

V hlavním oboru pokračuje nástrojová specializace spolu s prohloubenějším pedagogicko-didaktickým zaměřením, včetně vyučovatelské praxe. Spolu s univerzitním základem studium vychází ze společných hudebně historických, teoretických i praktických disciplín dvouaprobačního studia hudební výchovy, takže absolvent může vyučovat rovněž hudební výchově na SŠ, hře na klavír na ZUŠ i SPgŠ, a dále předpřípravné hudební výchově (PPHV), přípravné hudební výchově (PHV) a hudební nauce na ZUŠ.

 

Další podmínky pro přijetí

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je talentová. Podmínkou přijetí je absolvované bakalářské studium uměleckého či umělecko-pedagogického zaměření. V hlavním oboru hra na klavír si uchazeč připraví dramaturgicky vyvážený program v rozsahu 60 minut s jedním význačným dílem romantické literatury. Uchazeči obdrží za svůj výkon maximálně 100 bodů.

Pořadí všech uchazečů se vytvoří na základě počtu získaných bodů u přijímací zkoušky. Minimální počet je 75 bodů.

Důležité informace

Do navazujících studijních programů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2021/22 maximálně 384 uchazečů, z toho nejvýše 54 uchazečů v jednospecializačních studijních programech.


Kompletní a přesné informace naleznete ve Vyhlášce o přijímacím řízení pro akademický rok 2021/2022 (odkaz níže). Tento portál slouží zejména pro zpřehlednění nabídky a po nalezení vhodného studijního programu doporučujeme ověřit si příslušné informace ještě v následujícím dokumentu.


Vyhláška o přijímacím řízení pro akademický rok 2021/2022Proč studovat na „pedáku“

Kdo vám to řekne lépe, než naši absolventi?