• Úvod
  • Fakulta
  • Aktuálně
  • Obhajoby disertačních prací Mgr. Tomáše Sosny a Mgr. Jakuba Geyera

Obhajoby disertačních prací Mgr. Tomáše Sosny a Mgr. Jakuba Geyera

Dne 25. června 2024 se na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uskuteční

obhajoby disertačních prací
Mgr. Tomáše Sosny a Mgr. Jakuba Geyera,

studentů doktorského studijního programu Specializace v pedagogice,
oboru Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

 

Mgr. Tomáš Sosna: 10.30 hod.

Zkušební komise  
předseda: doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D. – JU Č. Budějovice
místopředseda: prof. Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA. – JU Č. Budějovice
členové: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. – Univerzita Karlova Praha
  doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. – JU Č. Budějovice
  doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. – JU Č. Budějovice
  doc. PhDr. Michal Musílek, Ph.D. – Univerzita Hradec Králové
  doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D. – JU Č. Budějovice
  prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc. – JU Č. Budějovice
  doc. Ing. Václav Vrbík, CSc. – Západočeská univerzita v Plzni

Školitel: doc. RNDr. Josef Blažek, CSc.

Téma disertační práce:
3D modelování jako prostředek rozvoje tvořivosti žáků 2. stupně základní školy

Oponenti disertační práce: doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D., doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

 

Mgr. Jakub Geyer: 12.00 hod.

Zkušební komise  
předseda: doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D. – JU Č. Budějovice
místopředseda: doc. RNDr. Josef Blažek, CSc. – JU České Budějovice
členové: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. – Univerzita Karlova Praha
  doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. – Univerzita Karlova Praha
  doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. – JU Č. Budějovice
  prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. – JU České Budějovice
  doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D. – JU Č. Budějovice
  prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc. – JU Č. Budějovice
  doc. Ing. Václav Vrbík, CSc. – Západočeská univerzita v Plzni

Školitel: prof. Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA.

Téma disertační práce:
Modelovací úlohy – Role strategií při procesu transformace mentální představy do formální reprezentace

Oponenti disertační práce: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D., prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.

 

Obhajoby disertačních prací se uskuteční hybridní formou dne 25. června 2024 v budově Pedagogické fakulty JU, Jeronýmova 10, místnost č. J532.

 

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
děkanka Pedagogické fakulty JU

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.