Katedra
výchovy ke zdraví

O katedře

Výchova ke zdraví je dobíhající studijní obor akreditovaný na PF JU jednak jako neučitelský (bakalářské studium ve formě prezenční i kombinované) a jednak jako učitelský pro 2. stupeň ZŠ (bakalářské ve formě prezenční).

Studijní program Výchova ke zdraví plně odpovídá zaměření a specifickým potřebám studia na pedagogické fakultě, kdy v rámci EU vzrůstá společenská potřeba pedagogicko - psychologicky vzdělaných odborníků, jejichž úkolem je vedení člověka k zájmu o vlastní zdraví, posílení jeho důstojnosti, sebedůvěry, samostatnosti i odpovědnosti.

Zvláštní pozornost je věnována aplikaci výchovy ke zdravému životnímu stylu u dětí a mládeže ve škole pro nově koncipovaný předmět Výchova ke zdraví. Významné místo ve studiu zaujímá metodologie pro snižování nadváhy a řešení obezity populace v různých věkových skupinách, což je relevantní k současné problematice podpory zdraví populace v EU a projektování intervenčních programů pro jedince postižené a se specifickými problémy, v neposlední řadě preskripce a optimalizace životního režimu seniorů.

Studijní program Výchova ke zdraví umožní posluchačům využívat vědecky ověřené zkušenosti a postupy v prevenci, ochraně a posilování zdraví tak, aby ve svém pracovním zařazení, v souladu s meziresortně pojímaným systémem péče o zdraví, působili účinně a humánně.

Koncepčně jsou absolventi připravováni pro co nejširší uplatnění v praxi jednak v oblasti státních služeb – ve školství (MŠ, ZŠ, SŠ), ve speciálních školách a zařízeních, diagnostických a nápravných ústavech, v DDM, v domovech důchodců a dále v oblasti rekreace, cestovního ruchu, v centrech volného času apod. Hlavním záměrem rozvoje je umožnit v kontextu s výše uvedenými tendencemi vysokoškolské studium zájemcům z celé ČR, případně i zahraničním studentům.

Katedra výchovy ke zdraví je nejmladším katedrou PF JU, přesto velmi dynamicky rozvíjí výzkumnou a vědeckou činnost ve výzkumných projektech a v mezinárodním kontextu. Spolupracuje s lékaři, řediteli škol, učiteli, vychovateli a trenéry v ČR i v zahraničí (např. Rakousko, Německo, Polsko, Slovinsko, Švýcarsko, Indie, Japonsko, USA, Kanada.) V současné době jsou na katedře řešeny výzkumné projekty související s výchovou ke zdraví.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.