Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy

Specializace: Ruský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ

 • Fakulta: Pedagogická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0114A300110

Popis programu

Studijní specializace Ruský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ připravuje absolventy s adekvátním rozsahem znalostí a dovedností v oblasti ruský jazyk a literatura s důrazem na vědomosti a dovednosti v oboru ruský jazyk, dějiny ruské literatury a kultury. Budoucí absolventi této studijní specializace mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací ruský jazyk a literatura.
Z hlediska obsahu lze předměty vyučované v rámci bakalářského studia rozčlenit do čtyř okruhů:
1. lingvistika;
2. literatura, historie, kultura a reálie;
3. praktický jazyk;
4. úvod do pedagogické praxe.
Vzájemný poměr těchto složek bude po stránce rozsahu výuky i náročnosti nastaven tak, aby posluchač získal vyvážený soubor znalostí a dovedností nezbytných zejména pro následné magisterské studium rusistiky na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity; dále pak pro možné okamžité uplatnění v praxi nebo pro další studium, ať už bude zaměřené odborně filologicky, pedagogicky, případně jinak, a to na domácích i zahraničních vysokých školách.
Nedílnou součástí výše uvedeného typu studia je oborová asistentská praxe, která je zařazena do zimního semestru 2. ročníku a student je povinen tuto praxi včetně reflexe oborové asistentské praxe absolvovat ve stanoveném termínu.
Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • orientovat v pedagogicko psychologických a didaktických disciplínách,
 • asistovat učiteli při práci s žáky nebo pracovat v zájmovém vzdělávání,
 • podporovat učební aktivity žáků,
 • používat v praxi obecné výukové a výchovné postupy,
 • využívat všeobecné znalosti oboru specializace.
Uplatníte se například jako:
 • asistent učitele,
 • vychovatel,
 • lektor.

Přijímací řízení

Obecnou podmínkou pro přijetí ke studiu v tomto bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, další podmínky pro přijetí jsou specifikovány Vyhláškou o přijímacím řízení pro příslušný akademický rok. Odkaz na aktuální vyhlášku najdete spolu s dalšími podmínkami pro přijetí a všemi ostatními informacemi k přijímacímu řízení v průvodci Chci studovat na „pedáku“.

Něco navíc

 • Koncipovaný studijní program je ve shodě s tzv. průběžným modelem učitelského vzdělávání koncipován jako první část v rámci uceleného vzdělávacího plánu vedoucího k získání aprobace učitele pro 2. stupeň základní školy. Druhou část tvoří navazující magisterský program Učitelství pro 2. stupeň základní školy, v jehož rámci jsou realizovány specializace totožného zaměření, jako v bakalářském studijním programu. Celková struktura studijního plánu je komponována tak, aby docházelo k postupnému rozvoji kompetencí budoucího učitele, kdy je jak v bakalářském, tak v navazujícím magisterskému studiu oborová složka funkčně provázána se složkou oborově-didaktickou, pedagogicko-psychologickou a s reflektovanými pedagogickými praxemi.

Kontakt

PhDr. Miroslav Procházka Ph.D.

Tel.: 389033360

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem nového akademického roku jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.