Symbol PF Akreditace

Formuláře pro proces akreditace


Institucionální akreditace

 

Plánovaný záměr

Plánovaný záměr přípravy studijního programu pro akreditaci

 

Věcný záměr

Struktura podkladů věcného záměru žádosti o akreditaci studijního programu

Struktura hodnocení věcného záměru žádosti o akreditaci studijního programu

 

Návrh studijního programu

Struktura podkladů návrhu studijního programu

Struktura hodnocení návrhu studijního programu

 

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení o prodloužení nebo uzavření pracovních smluv

 


Programová akreditace

 

Plánovaný záměr

Plánovaný záměr přípravy studijního programu pro akreditaci

 

Vzory příloh

Příloha A (Základní informace o žádosti o akreditaci)

Příloha B (Charakteristika studijního programu)

Příloha C (Personální zabezpečení, materiální zabezpečení)

Příloha D (Záměr rozvoje a další údaje ke studijnímu programu)

Příloha E (Sebehodnotící zpráva pro akreditaci studijních programů)

 

Metodická pomůcka

Metodická pomůcka k údajům požadovaným v přílohách A až D

 

Osnova sebehodnotící zprávy

Osnova sebehodnotící zprávy (podklad pro přílohu E)

 

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení o prodloužení nebo uzavření pracovních smluv