Symbol PF Sebehodnotící zprávy - stažení souboru

název oboru:
Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

soubory:
Zpráva garanta oboru za rok 2016
Dodatek k sebehodnotící zprávě studijního programu (oboru) za rok 2017

 

heslo pro stažení: