Symbol PF Opatření děkana č. 6/2001

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 6/2001
O TERMÍNECH KONÁNÍ STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

  1. Podmínky pro konání státní závěrečné zkoušky se řídí článkem 14 Studijního a zkušebního řádu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

  2. Odstavec 8 tohoto článku se ve vztahu k odstavci 3 tohoto článku upravuje (doplňuje) takto:
    Státní závěrečná zkouška, kterou student koná v měsíci září, se ještě považuje za součást předcházejícího akademického roku.

V Českých Budějovicích 30. března 2001

prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
děkan

 

stáhnout dokument: PDF   RTF