Symbol PF Opatření děkana č. 7/2001

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 7/2001
O DIPLOMOVÝCH PRACÍCH VE STUDIJNÍCH OBORECH UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 1. Řádné ukončení studia v magisterském studijním programu 7503T Učitelství pro základní školy ve studijních oborech

  učitelství pro 1. stupeň základní školy,
  učitelství pro 1. stupeň základní školy - angličtina pro 1. stupeň základní školy,
  učitelství pro 1. stupeň základní školy - němčina pro 1. stupeň základní školy


  se řídí článkem 14 Studijního a zkušebního řádu Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích.

 2. V návaznosti na odstavec 8 výše zmíněného článku se stanovuje, že diplomovou práci si student může zadat na kterékoli katedře, která se podílela na jeho studijním plánu. Obhajoba této diplomové práce je považována za samostatnou součást státní závěrečné zkoušky a není vázána na žádnou další zkoušku ve smyslu diplomního předmětu.

 3. V souvislosti s odstavcem 2 výše zmíněného článku může student některého z výše zmíněných studijních oborů, který si zadal diplomovou práci na katedře bohemistiky, matematiky, nebo pedagogiky a psychologie, konat ústní státní závěrečnou zkoušku na těchto katedrách dříve, než odevzdá nebo obhájí diplomovou práci z tohoto předmětu.

V Českých Budějovicích 30. března 2001

prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
děkan

 

stáhnout dokument: PDF   RTF