Symbol PF Opatření děkana č. 9/2001

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 9/2001
K UPLATŇOVÁNÍ PRACOVNÍHO ŘÁDU JIHOČESKÉ UNIVERZITY V PODMÍNKÁCH PEDAGOGICKÉ FAKULTY JU

V souladu s příslušnými ustanoveními Pracovního řádu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 15. 6. 2001 č. 59/2001 a jejich následné realizaci v podmínkách Pedagogické fakulty JU vydávám pro všechny zaměstnance JU, jejichž pracovně právní vztahy jsou delegovány do pravomocí děkana Pedagogické fakulty JU, následující upřesňující opatření.

K části V. Pracovního řádu JU - dovolená na zotavenou

  1. Zaměstnanec je povinen čerpat 4/5 své dovolené na zotavenou v příslušném kalendářním roce, kdy mu nárok na dovolenou vznikl; nejvýše 1/5 nároku může být převedena do roku následujícího a během něho musí být vyčerpána.
  2. Případné čerpání neplaceného pracovního volna může být povoleno až po vyčerpání řádné dovolené na zotavenou.
  3. Zaměstnanec v pracovním poměru na dobu určitou je povinen vyčerpat celý nárok dovolené do termínu ukončení pracovní smlouvy.
  4. Za určení čerpání dovolené ve výši stanovené tímto opatřením zodpovídá přímý nadřízený příslušného zaměstnance.

V Českých Budějovicích 9. 7. 2001

prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
děkan

 

stáhnout dokument: PDF   RTF