Symbol PF Opatření děkana č. 1/2002

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 1/2002
O STATUTU DIPLOMNÍHO PŘEDMĚTU

  1. Toto opatření se týká studijního programu 7503T Učitelství pro základní školy (s výjimkou oborů učitelství pro 1. stupeň ZŠ), 7504T Učitelství pro střední školy a 7310R Filologie.

  2. Tímto opatřením se konkretizuje Článek 14, odst. 2 Studijního a zkušebního řádu JU.

  3. Předmět státní závěrečné zkoušky, z něhož má student zadanou magisterskou, resp. bakalářskou diplomovou práci, je tzv. diplomním předmětem. Státní závěrečnou zkoušku z takového předmětu je možno konat až po odevzdání (a zaregistrování) magisterské, resp. bakalářské diplomové práce. Není-li katedrou stanoveno jinak, jsou termíny odevzdání a zaregistrování této práce 26. duben 2002 pro konání obhajoby v letním termínu a 26. červenec 2002 pro obhajobu v podzimním termínu SZZ. Magisterská, resp. bakalářská diplomová práce se odevzdává a registruje na příslušné katedře nebo oddělení.

  4. Vlastní obhajoba předchází ústní zkoušce z diplomního předmětu. Neobhájení diplomové, resp. bakalářské práce však neomezuje následné konání ústní zkoušky z diplomního předmětu.

  5. Termíny uvedené v odst. 3 jsou platné pouze pro rok 2002.

V Českých Budějovicích 23. ledna 2002

prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
děkan

 

stáhnout dokument: PDF   RTF