Symbol PF Opatření děkana č. 2/2002

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 2/2002
K NÁKUPŮM A BEZÚPLATNÝM PŘEVODŮM VÝPOČETNÍ TECHNIKY A SOFTWARE NA VŠECH KATEDRÁCH A ODDĚLENÍCH PF JU

V souvislosti s rozvojem informačních technologií a potřebou jejich efektivního využití a plné funkčnosti na PF JU

  1. Ukládám záměry pořizování veškerého hardware i software konzultovat s pracovníky oddělení správy informačních systémů PF JU (OSIS).
  2. Vedoucímu OSIS svěřuji rozhodovací pravomoc ve věci pořizování hardware a software pro pracoviště PF JU.
  3. OSIS svěřuji správu takto pořízeného hardware a software po celou dobu jeho životnosti.

Toto opatření se vztahuje nejen na nákup nového hardware i software, ale i na nákupy použité techniky (např. bazary, výprodeje) a dary.

Pořizování speciálního přesně definovaného software pro řešení výzkumných projektů není nutné konzultovat. I tento software je však nezbytné v souladu s platnými pokyny zaevidovat na OSIS.

Za dodržování tohoto opatření jsou odpovědni vedoucí všech akademických, administrativních i technicko-provozních pracovišť fakulty. Na katedru fyziky se toto opatření vztahuje jen přiměřeně. Důvodem je povaha činnosti katedry a skutečnost, že katedra správu vlastních informačních systémů zajišťuje samostatně.

Zdůvodnění:

Jedním z hlavních úkolů OSIS je správa počítačů na jednotlivých katedrách, odděleních a útvarech PF JU. Pod pojmem správa se rozumí nejen instalace a konfigurace software na jednotlivých stanicích, ale i servis (záruční i pozáruční) a upgrade hardware, respektive jeho zajišťování.

V minulosti při nákupu hardware, kdy o výběru rozhodovali členové kateder či řešitelé grantů, často docházelo k výběru varianty, která se později ukázala jako nevýhodná. To bylo nejvíce zjevné v případě rozšíření či oprav hardware, které se pak většinou neobešlo bez dodatečných finančních nákladů. OSIS má zpravidla větší zkušenosti s výběrem hardware i dodavatele než akademičtí pracovníci. Jeho konzultační a supervizní činnost tak výrazně eliminuje rizika spojená s nákupy.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2002.

prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
děkan

 

stáhnout dokument: PDF   RTF