Symbol PF Opatření děkana č. 6/2002

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 6/2002
O ZŘÍZENÍ CENTRA TECHNOLOGICKÉ
PODPORY VZDĚLÁVÁNÍ PF JU

Na základě rozhodnutí vedení o organizační změně ve struktuře PF JU schváleného na zasedání AS PF JU dne 30. 4. 2002 se ke dni 1. 10. 2002:
  1. zřizuje Centrum technologické podpory vzdělávání Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity (CTPV),
  2. ruší Audiovizuální studio Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity (AVS) formou transformace a začlenění do CTPV.

CTPV je technicko provozním, servisním, poradenským a vývojovým pracovištěm v oblasti technologické podpory výuky, studia a vzdělávání, zejména v ohledu problematiky audio-video technologií, multimediální výuky a e-learningu.

Působnost a organizační začlenění CTPV je vymezeno následujícími základními atributy:

  • CTPV je zřízeno za účelem všestranné podpory a rozvoje hlavní i vedlejší činnosti PF JU v oblasti technologií vzdělávání a poskytuje hrazené služby i ostatním fakultám JU a vnějším subjektům,
  • CTPV je samostatným pracovištěm řízeným vedoucím jmenovaným děkanem PF JU,
  • vedoucí CTPV je odpovědný za činnost, rozvoj a hospodaření, ekonomickou bilanci CTPV a je podřízen děkanu nebo proděkanu určenému děkanem ve věcech koncepčních a obsahových. Tajemnici fakulty je vedoucí CTPV odpovědný v záležitostech hospodaření a ekonomiky.

V Českých Budějovicích 12. 9. 2002

prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
děkan fakulty

 

stáhnout dokument: PDF   RTF