Symbol PF Opatření děkana č. 8/2002

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 8/2002
PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU NA AKADEMICKÝ ROK 2003/2004

Na základě schválení Akademickým senátem PF JU dne 12. 11. 2002 stanovuji pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na akademický rok 2003/2004. Pravidla jsou obsažena v brožuře "Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2003/2004", kterou vydala Pedagogická fakulta JU (celkem 36 stran).

České Budějovice 13. listopadu 2002

prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
děkan fakulty

 

stáhnout dokument: PDF   RTF