Symbol PF Opatření děkana č. 1/2003

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 1/2003
K ÚŘEDNÍM HODINÁM NA STUDIJNÍM ODDĚLENÍ

V souvislosti se stavebními pracemi v prostorách studijního oddělení PF JU ruším s okamžitou platností úřední hodiny ve dnech 19. - 21. února 2003.

Naplánované akce, zejména upřesňující zápis, se proto posouvají o jeden týden. Pokud by v případě jakéhokoli úředního úkonu hrozilo nebezpečí z prodlení, příslušné termíny se rovněž o jeden týden prodlužují.

V Českých Budějovicích 19. února 2003

prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
děkan

 

stáhnout dokument: PDF   RTF