Symbol PF Opatření děkana č. 2/2003

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 2/2003
K EVAKUACI MAJETKU V PŘÍPADĚ POVODNÍ

Toto opatření se vydává pro případ povodní takového stupně, který by jakýmkoli způsobem ohrozil majetek fakulty.

Pro zajištění evakuace majetku ve sklepních prostorách fakulty stanovuji povodňovou komisi v tomto složení:

Antonín Farkota - vedoucí komise

Jeronýmova ulice:
Zdeněk Vacek
Ivana Filippiová, kat. biologie
PaedDr. Václav Pavlíček, kat. biologie
Karel Benýšek, kat. fyziky
Jindřich Rozkopal, prom. geolog, kat. geografie
 
Dukelská ul.:
Pavel Vicián
Mgr. Josef Lorenc
 
Kněžská ul.:
Václav Podlešák
 
Loděnice:
doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc.
 

Komise organizuje nezbytné práce související se zabezpečením ohroženého majetku fakulty a zodpovídá za časový harmonogram případného přesunu materiálu (příloha tohoto opatření).

U vedoucího komise pana A. Farkoty budou uloženy náhradní klíče od všech sklepních prostor, tzn. i od těch částí, které jsou využívány katedrami.

Přílohou tohoto opatření je seznam čísel mobilních telefonů všech členů komise, časový harmonogram, případně evakuace jednotlivých prostor a situační plánky sklepů.

V Českých Budějovicích 10. března 2003

prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
děkan

 

stáhnout dokument: PDF   RTF