Symbol PF Opatření děkana č. 3/2003

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 3/2003
K PLATNOSTI ZÁSAD PRO UBYTOVÁNÍ STUDENTŮ PEDAGOGICKÉ FAKULTY JU

Tímto opatřením prodlužuji platnost níže uvedených "Zásad ubytování studentů Pedagogické fakulty JU" projednaných a schválených Akademickým senátem PF JU na akademický rok 2003/2004.

Zásady ubytování studentů Pedagogické fakulty JU:

 1. O ubytování studentů rozhoduje ubytovací komise PF

 2. Rozhodujícím kritériem pro ubytování je kilometrová vzdálenost spoje z rozhodujícího bydliště do Českých Budějovic a časová náročnost tohoto spoje. Součet kilometrů a počtu minut daného spoje určí počet bodů, podle kterých bude student zařazen do seznamu žadatelů o kolej.

 3. V případě, že z rozhodujícího bydliště studenta existuje více spojení do Českých Budějovic, provede ubytovací komise výše uvedený výpočet u všech těchto spojů a za rozhodující určí spojení, "které dosáhlo nejmenšího počtu bodů".

 4. V úvahu se bere pouze vlakové či autobusové spojení.

 5. Jestliže se trvalé bydliště studenta liší od trvalého bydliště obou rodičů, za rozhodující se považuje to bydliště, které je blíže Českých Budějovic.

 6. Studenti doktorského studia budou ubytováni přednostně, pokud mají bydliště dál než 60 km od Českých Budějovic.

 7. Důvodem pro udělení výjimky ze stávajících pravidel mohou být pouze vážné zdravotní důvody.

 8. Student může být ubytován pouze po standardní dobu studia. Např.: učitelské studium pro 2. stupeň ZŠ je podle standardního průchodu studiem pětileté, tzn. že čekatelé na SZZ studující tedy šestým rokem již ubytováni být nemohou.

 9. Přidělená kapacita lůžek bude rozdělena takto:
  30 % první ročník,
  70 % vyšší ročníky.

 10. Na ubytování v koleji není právní nárok.

Projednáno na zasedání Akademického senátu PF JU dne 15. 2. 2000.

V Českých Budějovicích 12. března 2003

prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
děkan

 

stáhnout dokument: PDF   RTF