Symbol PF Opatření děkana č. 4/2003

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 4/2003
K ORGANIZAČNÍ ZMĚNĚ A ZMĚNĚ NÁZVU V RÁMCI ORGANIZAČNÍ STRUKTURY AKADEMICKÝCH PRACOVIŠŤ PEDAGOGICKÉ FAKULTY JU

Na základě rozhodnutí vedení Pedagogické fakulty JU o organizační změně ve struktuře akademických pracovišť Pedagogické fakulty JU schváleného na zasedání Akademického senátu PF JU dne 15. 4. 2003 se ke dni 1. 9. 2003:

I.

  1. Začleňuje katedra technické výchovy PF JU do struktury katedry fyziky PF JU a přechází do řídící pravomoci vedoucího katedry fyziky.

  2. Ruší se název "katedra technické výchovy" pro označení tohoto pracoviště. Atribut označení "technická výchova" zůstává zachován jako součást názvu, popř. název jednoho z oddělení katedry fyziky.

  3. Garance za realizaci a akreditaci studijních programů a výuky garantované doposud katedrou technické výchovy přebírá k tomuto datu katedra fyziky.

  4. Úkoly a kroky související s realizací uvedené organizační změny jsou stanoveny písemně samostatným dokumentem.

II.

Název "katedra anglického jazyka" Pedagogické fakulty JU se mění na "katedra anglistiky" Pedagogické fakulty JU.

V Českých Budějovicích 30. 4. 2003

prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
děkan fakulty

 

stáhnout dokument: PDF   RTF