Symbol PF Opatření děkana č. 8/2003

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 8/2003
K PROVĚRKÁM BEZPEČNOSTI PRÁCE V ROCE 2003

V souladu s ustanovením Zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákona č. 85/2001 Sb.), § 136, odst. 4, a v souladu s opatřením rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích k prověrkám bezpečnosti práce v roce 2003, ukládám provést na všech pracovištích PF JU prověrky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

K vlastnímu provedení jmenuji tuto prověrkovou komisi s takto stanovenými úkoly:

  • Ing. Ivana Čížková - předsedkyně prověrkové komise
  • Antonín Farkota - organizace prověrek
  • Václav Hálek - tajemník prověrkové komise

Hlavní zaměření prověrek na rok 2003:

  • Kontrola technického stavu pracovišť.
  • Kontrola vstupního školení BOZP nově přijatých studentů.
  • Kontrola odstraňování závad zjištěných revizemi, VTZ, atd.
  • Kontrola fotoluminiscenčního provedení značek pro evakuaci osob.
  • Kontrola základního protipožárního vybavení objektů a pracovišť PF JU.

Prověrky budou provedeny v termínu od 10. 11. 2003 do 12. 11. 2003.

Rektorátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích bude předložena zpráva o výsledcích prověrky a stanovených nápravných opatřeních v termínu do 15. 11. 2003, zajistí tajemník prověrkové komise.

V Českých Budějovicích 4. listopadu 2003

prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
děkan

 

stáhnout dokument: PDF   RTF