Symbol PF Opatření děkana č. 6/2004

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 6/2004
K REALIZACI VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU PF JU

Opatření děkana určuje způsob provádění předběžné řídící kontroly dle odst. 4, písm. a) Opatření rektora č. R 11 k realizaci vnitřního kontrolního systému ze dne 30. 6. 2004 v podmínkách Pedagogické fakulty JU.

Zaměstnanci Pedagogické fakulty JU zajišťují předběžnou kontrolu pro jednotlivé druhy operací dle Přílohy k Opatření rektora. Pokud příkazcem operace je osoba uvedená v přehledu jako správce rozpočtu, tj. tajemnice fakulty, stává se vzhledem k neslučitelnosti uvedených funkcí pro tyto případy správcem rozpočtu děkan fakulty.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

V Českých Budějovicích 20. 7. 2004

prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
děkan

 

stáhnout dokument: PDF   RTF