Symbol PF Opatření děkana č. 9/2004

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 9/2004
O BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU SPECIALIZACE V PEDAGOGICE, STUDIJNÍM OBORU SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA

 1. Výše uvedený obor byl akreditován legislativně na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity (PF JU). Žádost o akreditaci byla předložena s Fakultou managementu VŠE v Jindřichově Hradci (FM VŠE) na základě mezifakultní dohody, která je součástí akreditačních materiálů.

 2. Studium oboru je realizováno společně, prostřednictvím výuky a garancí poskytovaných PF JU i FM VŠE.

 3. Na základě výše uvedených skutečností ukládám garantům a vyučujícím oboru Sociální pedagogika:

  1. dodržovat znění dohody mezi PF JU a FM VŠE z 12. 6. 2003,
  2. studijní program inzerovat jako mezifakultní, realizovaný PF JU i FM VŠE,
  3. uvádět na všech studijních materiálech, které budou připraveny společně, názvy a sigillum PF JU i FM VŠE.

   V Českých Budějovicích 15. listopadu 2004

   prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
   děkan

    

   stáhnout dokument: PDF   RTF