Symbol PF Opatření děkana č. 11/2004

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 11/2004
PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU NA AKADEMICKÝ ROK 2005/2006

Na základě schválení Akademickým senátem PF JU dne 8. 11. 2004 stanovuji pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na akademický rok 2005/2006. Pravidla jsou obsažena v brožuře "Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2005/2006", kterou vydala Pedagogická fakulta JU (celkem 49 stran).

České Budějovice 15. listopadu 2004

prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
děkan

 

stáhnout dokument: PDF   RTF