Symbol PF Opatření děkana č. 3/2005

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 3/2005
PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU NA AKADEMICKÝ ROK 2006/2007

Na základě schválení Akademickým senátem PF JU dne 15. 11. 2005 stanovuji pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na akademický rok 2006/2007. Pravidla jsou obsažena v brožuře "Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2006/2007", kterou vydala Pedagogická fakulta JU (celkem 52 stran). Text brožury je zveřejněn v budově Pedagogické fakulty JU, Jeronýmova 10 a dále na internetových stránkách Pedagogické fakulty JU.

V Českých Budějovicích 15. listopadu 2005

prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
děkan

 

stáhnout dokument: PDF   RTF