Symbol PF Opatření děkana č. 6/2005

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 6/2005
O ORGANIZAČNÍCH ZMĚNÁCH VE STRUKTUŘE PEDAGOGICKÉ FAKULTY JU

Na základě rozhodnutí vedení o organizačních změnách ve struktuře Pedagogické fakulty JU schváleného na zasedání Akademického senátu PF JU dne 15. 11. 2005 se s účinností od 1. ledna 2006:

   1. ruší katedra bohemistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity,

   2. zřizuje katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity.

Důvodem tohoto opatření je zřízení Filozofické fakulty JU a delimitace části zaměstnanců Pedagogické fakulty JU působících na katedře bohemistiky do organizační struktury FF JU.

Sídlem katedry českého jazyka a literatury PF JU je od 1. 1. 2006 budova fakulty Dukelská 9.
Vedením katedry je do obsazení funkce vedoucího řádným výběrovým řízením pověřen prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.
Kontakt - telefon: 387 773 207, 387 773 208; e-mail: zelenka@pf.jcu.cz

   3. zřizuje oddělení výchovy ke zdraví Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity.

Důvodem je zajištění garance akreditovaných bakalářských studijních programů s perspektivou akreditace navazujících studií dané orientace.

Sídlem oddělení výchovy ke zdraví PF JU je od 1. 10. 2006 budova fakulty Dukelská 9.
Vedením oddělení je do obsazení funkce vedoucího řádným výběrovým řízením pověřena doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.
Kontakt - telefon: 385 310 072; e-mail: krejci@pf.jcu.cz

V Českých Budějovicích 16. 12. 2005

prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
děkan

 

stáhnout dokument: PDF   RTF