Symbol PF Opatření děkanky č. 6/2006

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 6/2006
K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
PŘI PLNĚNÍ POVINNOSTI SPRÁVCE A ZPRACOVATELE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve smyslu Opatření rektora JU č. R 65 z 26. 9. 2006 k ochraně osobních údajů při plnění povinnosti správce a zpracovatele osobních údajů podle zákona č. 101/2000 a v návaznosti na Opatření rektora JU č. 46/2001 a 51/2001 stanovuji tímto okruh osob - zaměstnanců Pedagogické fakulty JU, kteří při své pracovní činnosti shromažďují a zpracovávají osobní údaje zaměstnanců a studentů JU. Tyto osoby jsou povinny uzavřít se zaměstnavatelem poučení o dodržování zákona o ochraně osobních údajů. Odmítnutí podpisu poučení může být považováno za neplnění předpokladů pro výkon práce.

Zaměstnanci PF JU, na které se vztahuje poučení o dodržování zákona o ochraně osobních údajů:

- doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.  

děkanka fakulty
- Ing. Ivana Čížková  

tajemnice fakulty
- Hana Březinová  

odborná referentka na úseku práce a mezd
- Věra Běhounková  

odborná referentka na úseku práce a mezd
- Dana Pouzarová  

odborná referentka na úseku personálním
- Mgr. Zuzana Svobodová  

vedoucí studijního oddělení
- Zdeňka Brychtová  

referentka studijního oddělení
- Věra Dariusová  

referentka studijního oddělení
- Petra Opekarová  

referentka studijního oddělení
- Hana Pejsarová  

referentka studijního oddělení
- Alena Šulistová  

referentka studijního oddělení
- Zdeňka Vojtová  

referentka studijního oddělení
- Miloslava Volmanová  

referentka studijního oddělení
- PaedDr. Jiří Vintr  

vedoucí oddělení CŽV a pedagogické praxe
- Mgr. Karel Urban  

odborný referent oddělení CŽV a ped. praxe
- Mgr. Martina Bartušková  

sekretářka oddělení CŽV a pedagogické praxe
- Eva Babková  

referentka oddělení vědy a zahraničních styků
- Bc. Pavel Vacikar  

vedoucí oddělení správy informačních systémů
- Ing. Tomáš Kaiser  

odborný pracovník - oddělení SIS
- Bc. Rudolf Novák  

odborný pracovník - oddělení SIS
- Mgr. Martin Toman  

odborný pracovník - oddělení SIS
- Jitka Pečlová  

sekretářka kateder anglistiky, germanistiky, RJ
- Blanka Šramhauserová  

sekretářka katedry biologie
- Kateřina Márovcová  

sekretářka kateder českého jazyka a hud. výchovy
- Marie Černá  

sekretářka katedry fyziky
- Helena Veselá  

sekretářka katedry geografie
- Soňa Jurásková  

sekretářka katedry informatiky
- Milena Chlaňová  

sekretářka katedry matematiky
- Eva Michalová  

sekretářka katedry pedagogiky a psychologie
- Hana Němcová  

sekretářka katedry romanistiky
- Romana Trnková  

sekretářka katedry společenských věd
- Jaroslava Zajícová  

sekretářka katedry tělesné výchovy a sportu
- Jana Veverková  

sekretářka oddělení výchovy ke zdraví
- Ing. Marcela Slípková  

sekretářka katedry výtvarné výchovy
- Jitka Rajdlová  

sekretářka ateliéru arteterapie

 

V Českých Budějovicích 24. října 2006

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
děkanka

 

stáhnout dokument: PDF   RTF