Symbol PF Opatření děkanky č. 8/2006

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 8/2006
PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU NA AKADEMICKÝ ROK 2007/2008

Na základě schválení Akademickým senátem PF JU dne 14. 11. 2006 stanovuji pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na akademický rok 2007/2008. Pravidla jsou obsažena v brožuře "Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2007/2008", kterou vydala Pedagogická fakulta JU (celkem 56 stran). Text brožury je zveřejněn v budově Pedagogické fakulty JU, Jeronýmova 10 a dále na internetových stránkách Pedagogické fakulty JU.

V Českých Budějovicích 15. listopadu 2006

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
děkanka

 

stáhnout dokument: PDF   RTF