Symbol PF Opatření děkanky č. 10/2007

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 10/2007
O MEZNÍ HODNOTĚ VÁŽENÉHO STUDIJNÍHO PRŮMĚRU 3,40

  1. Toto opatření je vydáno jako vnitřní norma Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích k čl. 27, odst. 1, písm. l) Studijního a zkušebního řádu JU.

  2. Důvodem pro ukončení studia je stav, kdy student(ka) za předchozí akademický rok měl(a) vážený studijní průměr horší než 3,40.

Schválil Akademický senát PF JU dne 6. listopadu 2007.

 

V Českých Budějovicích 7. listopadu 2007

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
děkanka Pedagogické fakulty JU

 

stáhnout dokument: PDF   RTF