Symbol PF Opatření děkanky č. 12/2007

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 12/2007
PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU NA AKADEMICKÝ ROK 2008/2009

Na základě schválení Akademickým senátem PF JU dne 6. 11. 2007 stanovuji pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na akademický rok 2008/2009. Pravidla jsou obsažena v brožuře "Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2008/2009", kterou vydala Pedagogická fakulta JU. Text brožury je zveřejněn na úřední desce Pedagogické fakulty JU, Jeronýmova 10 a dále na internetových stránkách Pedagogické fakulty JU.

V Českých Budějovicích 12. listopadu 2007

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
děkanka Pedagogické fakulty JU

 

stáhnout dokument: PDF   RTF