Symbol PF Opatření děkanky č. 13/2007

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 13/2007
O VYPISOVÁNÍ TERMÍNŮ ZKOUŠEK

Od zkouškového období zimního semestru akademického roku 2007/2008 budou napříště veškeré termíny zkoušek na Pedagogické fakultě JU vypisovány v IS STAG.

V Českých Budějovicích 13. prosince 2007

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
děkanka Pedagogické fakulty JU

 

stáhnout dokument: PDF   RTF