Symbol PF Opatření děkanky č. 1/2008

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 1/2008
O ORGANIZACI ZKOUŠEK A STÁTNÍCH ZKOUŠEK NA PF JU

 1. Státní zkoušky se řídí § 53 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a příslušným článkem Studijního a zkušebního řádu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

  Zkoušky a opravné zkoušky ze studijních předmětů, kde jsou zkoušky studijním plánem předepsány, se na Pedagogické fakultě JU řídí příslušným článkem výše uvedeného studijního řádu.

 2. Organizace a průběh zkoušek a státních zkoušek je popsána ve vnitřním předpisu každého pracoviště Pedagogické fakulty JU, na kterém se zkoušky a státní zkoušky konají. Tento vnitřní předpis obsahuje zejména:

  - požadavky ke zkouškám,
  - termín zveřejnění tématických okruhů,
  - u kombinovaných zkoušek kritéria a hodnocení jednotlivých částí,
  - popis průběhu zkoušky,
  - počet otázek a způsob jejich zadávání,
  - poskytnutí času na přípravu a jeho rozsah,
  - další důležité okolnosti zkoušek a státních zkoušek.

V Českých Budějovicích dne 19. února 2008

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
děkanka Pedagogické fakulty JU

 

stáhnout dokument: PDF   RTF