Symbol PF Opatření děkanky č. 4/2008

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 4/2008
O ZÁPISU POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ NA KATEDŘE PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE PF JU

 

  1. Podle článku 17 Studijního a zkušebního řádu JU si student volí svůj osobní studijní plán na následující akademický rok formou předběžného zápisu.
  2. Protože si studenti každoročně na KPE zapisují všechny povinně volitelné předměty z jednotlivých bloků, je kapacita těchto předmětů v prvních hodinách předběžného zápisu zcela vyčerpána. Další studenti se pak na předmět již zapsat nemohou. Přitom studenti, kteří si zapsali všechny předměty navštěvují v konečném důsledku pouze jeden z nabízených předmětů.
  3. Počínaje předběžným zápisem do akademického roku 2008/2009 si student může zapsat z každého bloku povinně volitelných předmětů katedry pedagogiky a psychologie maximálně dva předměty.
  4. Zápis dalších předmětů z jednotlivých bloků mu bude rozhodnutím KPE zrušen. Toto zrušení zápisu bude oznámeno na nástěnce KPE v budově Dukelská. Na seznamu budou pod jednotlivými zkratkami předmětů uvedena jména (osobní čísla) studentů, jichž se toto zrušení zápisu týká.

 

V Českých Budějovicích 11. dubna 2008

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
děkanka Pedagogické fakulty JU

 

stáhnout dokument: PDF   RTF