Symbol PF Opatření děkanky č. 7/2008

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 7/2008
K PROVĚRKÁM BEZPEČNOSTI PRÁCE V ROCE 2008

V souladu s opatřením rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích č. R 109 k prověrkám bezpečnosti práce v roce 2008 ukládám provést na všech pracovištích Pedagogické fakulty JU prověrky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

K vlastnímu provedení jmenuji tuto prověrkovou komisi s takto stanovenými úkoly:

  • Ing. Ivana Čížková - předsedkyně prověrkové komise
  • Antonín Farkota - organizace prověrek
  • Václav Hálek - tajemník prověrkové komise

Hlavní zaměření prověrek v roce 2008 bude v souladu s opatřením rektora JU č. R 109 ze dne 8. 4. 2008.

Prověrky budou provedeny v termínu od 1. 10. 2008 do 15. 10. 2008.

Rektorátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích bude předložena zpráva o výsledcích prověrky a stanovených nápravných opatřeních v termínu do 31. 10. 2008, zajistí tajemník prověrkové komise.

V Českých Budějovicích 19. 9. 2008

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
děkanka

 

stáhnout dokument: PDF   RTF