Symbol PF Opatření děkanky č. 9/2008

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 9/2008
PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU NA AKADEMICKÝ ROK 2009/2010

 

Na základě schválení Akademickým senátem PF JU dne 21. 10. 2008 stanovuji pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na akademický rok 2009/2010. Pravidla jsou obsažena v brožuře "Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2009/2010", kterou vydala Pedagogická fakulta JU. Text brožury je zveřejněn na úřední desce Pedagogické fakulty JU, Jeronýmova 10 a dále na internetových stránkách Pedagogické fakulty JU.

 

V Českých Budějovicích 13. 11. 2008

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
děkanka Pedagogické fakulty JU

 

stáhnout dokument: PDF   RTF