Symbol PF Opatření děkanky č. 2/2009

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 2/2009
o zadávání výsledků zkouškových období do IS STAG

 

  • Kontrolou studia se zabývá Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v čl. 9. Další podrobnosti stanoví Opatření proděkana č. 2/2006.
  • S účinností od zkouškového období za letní semestr akademického roku 2008/2009 ukládám všem vyučujícím Pedagogické fakulty JU povinnost zadávat do IS STAG jak výsledky zkoušek, které studenti konají, tak zápočty, které získali.
  • Aby to bylo technicky možné, předají vedoucí jednotlivých kateder, oddělení a ateliéru paní dr. Bulánové seznam osob, kterým bude k tomu účelu zřízen přístup do databáze na úrovni "Vyučující". Učiní tak nejpozději do 30. dubna 2009.

 

V Českých Budějovicích 9. března 2009

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
děkanka Pedagogické fakulty JU

 

stáhnout dokument: PDF   RTF