Symbol PF Opatření děkanky č. 7/2010

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 7/2010
K PROVĚRKÁM BEZPEČNOSTI PRÁCE V ROCE 2010

V souladu s opatřením rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích č. R 149 k prověrkám bezpečnosti práce v roce 2010 ukládám provést na všech pracovištích Pedagogické fakulty JU prověrky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

K vlastnímu provedení jmenuji tuto prověrkovou komisi s takto stanovenými úkoly:

  • Ing. Ivana Čížková - předsedkyně prověrkové komise
  • Antonín Farkota - organizace prověrek
  • Václav Hálek - tajemník prověrkové komise

Hlavní zaměření prověrek v roce 2010 bude v souladu s opatřením rektora JU č. R 149 ze dne 15. 4. 2010.

Rektorátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích bude předložena zpráva o výsledcích prověrky a stanovených nápravných opatřeních v termínu do 22. 10. 2010, zajistí tajemník prověrkové komise.

V Českých Budějovicích 30. 8. 2010

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
děkanka

 

stáhnout dokument: PDF   RTF