Symbol PF Opatření děkana č. 3/2011

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 3/2011
O ZÁPISU DO STUDIA

 

  1. Účast uchazeče přijatého ke studiu na Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity je u zápisu do 1. roku studia povinná. Student se musí dostavit osobně. Zastoupení jinou, byť pověřenou osobou (zmocněncem), není možné.

Toto opatření nabývá platnosti dnem vyhlášení.

 

V Českých Budějovicích 5. 9. 2011

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan Pedagogické fakulty JU

 

stáhnout dokument: PDF   RTF