Symbol PF Opatření děkana č. 4/2011

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 4/2011
K PROVĚRKÁM BEZPEČNOSTI PRÁCE V ROCE 2011

 

V souladu s opatřením rektorky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích č. R 174 k prověrkám bezpečnosti práce v roce 2011 ukládám provést na všech pracovištích Pedagogické fakulty JU prověrky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

K vlastnímu provedení jmenuji tuto prověrkovou komisi s takto stanovenými úkoly:

  • Ing. Ivana Čížková - předsedkyně prověrkové komise
  • Antonín Farkota - organizace prověrek
  • Václav Hálek - tajemník prověrkové komise

Hlavní zaměření prověrek v roce 2011 bude v souladu s opatřením rektorky JU č. R 174 ze dne 30. 3. 2011.

Rektorátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích bude předložena zpráva o výsledcích prověrky a stanovených nápravných opatřeních v termínu do 14. 10. 2011, zajistí tajemník prověrkové komise.

V Českých Budějovicích 27. 9. 2011

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan

 

stáhnout dokument: PDF   RTF