Symbol PF Opatření děkana č. 1/2012

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 1/2012
O SRPNOVÉM TERMÍNU STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

 

 1. V akademickém roce 2011/2012 se bude na rozdíl od Harmonogramu ve všech jedno- i dvouoborových studiích bakalářských studijních programů konat tzv. srpnový termín SZZ.
 2. Studenti, kteří hodlají konat SZZ, resp. obhajobu bakalářské práce v srpnovém termínu, se k této SZZ, resp. obhajobě bakalářské práce přihlásí prostřednictvím portálu IS STAG.
 3. Katedry vypíší na počátku června na portálu IS STAG termíny na zkoušky z předmětů:
  1. u dvouoborových studií analogicky jako v letním termínu,
  2. u jednooborových studií z předmětů uvedených v tabulce bodu 4 ve sloupci Přihláška na předmět.

  Pozn.: U těchto oborů se všechny součásti SZZ s výjimkou obhajoby bakalářské práce konají současně.

 4. Student jednooborového bakalářského studia se hlásí ke všem částem SZZ takto:

  Obor Přihláška na předmět SZZ Hlásí se současně na:
  ARTE ART/QZB1 ART/QZB2
  ART/QZB3
  RJEMO ORJ/QZB2 ORJ/QZB3
  ORJ/QZB4
  GEVES KGE/QGB1 KGE/QGB2
  KGE/QGB3
  KGE/QGB4
  PSYCH KPE/QIPSB KPE/QMETB
  KPE/QOPSB
  SOP KPE/QZB1 KPE/QZB2
  KPE/QZB3, resp. QZB4, resp. QZB5
  BTV KTS/QZBC1 KTS/QZBC2
  KTS/QZBC3
  UOP KPE/QZBU1 KPE/QZBU2
  KPE/QZBU3, resp. QZBU4, resp. QZBU5
  KPE/QZB9 KPE/QZB10
  KPE/QZB11, resp. QZB12, resp. QZB13
  VKZ KZV/QZB1 KZV/QZB2
  KZV/QZB3
  ZVT KFY/QZD1 KFY/QZD2
  KFY/QZD3
  FIM KMA/QZB1 KMA/QZB2
  KMA/QZB3
   
 5. Obory PEV a ITV mají dvě části SZZ: KBI/QPEV a KPE/QZBB, resp. KIN/QITEA a KPE/QZZ1N. Na obě tyto části se student musí přihlásit současně. Garantující katedry po vzájemné dohodě pro tyto předměty vypíší termín zkoušky.
 6. K obhajobě bakalářské práce se student musí přihlásit zvlášť.
  1. u dvouoborových studií analogicky jako v letním termínu,
  2. u jednooborových studií vytvoří oddělení IS STAG a stipendií předmět XXX/OBP1, kde XXX = stagovská zkratky katedry vloží tento předmět všem studentům 3. roku studia bakalářského jednooborového studia do jejich účtů.

  Jednotlivé katedry vypíší na tento předmět termíny, k nimž se studenti pak budou moci přihlásit.

 7. Termíny:

  Vypsání termínů katedrami do 15. 06. 2012
  Přihláška studenta na portálu do 29. 07. 2012
  Splnění podmínek pro konání SZZ do 27. 07. 2012
  Odevzdání bakalářské práce do 30. 06. 2012
  Termín konání SZZ 27. 08. 2012 - 31. 08. 2012
 8. V "dlouhých" magisterských studijních programech - tj. v dobíhajících 4 a 5letých - jakož i v navazujících magisterských studijních programech se srpnový termín s výjimkou SZZ z PgPs, FJ, ŠJ, L a D nekoná.

 

V Českých Budějovicích 24. května 2012

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan Pedagogické fakulty JU

 

stáhnout dokument: PDF   RTF