Symbol PF Opatření děkana č. 3/2012

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 3/2012
O PROMINUTÍ PODMÍNEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
UCHAZEČŮM O STUDIUM V NAVAZUJÍCÍCH UČITELSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

 

Uchazečům, kteří podali přihlášku do přijímacího řízení 2012 na Pedagogickou fakultu JU v Českých Budějovicích na navazující studijní programy N7503 Učitelství pro základní školy a N7504 Učitelství pro střední školy, se promíjejí stanovené podmínky přijímacího řízení. Na všech oborech těchto výše jmenovaných studijních programů budou všichni přihlášení uchazeči bonifikováni maximálním počtem získatelných bodů.

 

V Českých Budějovicích 29. června 2012

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan Pedagogické fakulty JU

 

stáhnout dokument: PDF   RTF