Symbol PF Opatření děkana č. 5/2012

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 5/2012
K PROVĚRKÁM BEZPEČNOSTI PRÁCE V ROCE 2012

 

V souladu s opatřením rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích č. R 195 k prověrkám bezpečnosti práce v roce 2012 ukládám provést na všech pracovištích Pedagogické fakulty JU prověrky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

K vlastnímu provedení jmenuji tuto prověrkovou komisi s takto stanovenými úkoly:

  • Ing. Ivana Čížková - předsedkyně prověrkové komise
  • Antonín Farkota - organizace prověrek
  • Václav Hálek - tajemník prověrkové komise

Hlavní zaměření prověrek v roce 2012 bude v souladu s opatřením rektora JU č. R 195 ze dne 11. 4. 2012.

Rektorátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích bude předložena zpráva o výsledcích prověrky a stanovených nápravných opatřeních v termínu do 12. 10. 2012, zajistí tajemník prověrkové komise.

V Českých Budějovicích 3. 10. 2012

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan

 

stáhnout dokument: PDF   RTF