Symbol PF Opatření děkana č. 7/2012

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 7/2012
O ZADÁVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013

 

  1. Kvalifikační práce je na Pedagogické fakultě JU samostatnou a zvlášť hodnocenou částí státní závěrečné zkoušky ve všech akreditovaných studijních oborech.
  2. Kvalifikační práci (bakalářskou, resp. diplomovou) si student zadává na garantující katedře kdykoliv v průběhu studia tak, aby mohl ve zbývající části studia získat zápočty za předměty seminářů kvalifikační práce.
  3. Zadání kvalifikačních prací se v AR 2012/2013 datuje 30. listopadem 2012, resp. 30. dubnem 2013.

 

V Českých Budějovicích 31. října 2012

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan Pedagogické fakulty JU

 

stáhnout dokument: PDF   RTF