Symbol PF Opatření děkana č. 9/2012

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 9/2012
PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014

 

Na základě schválení Akademickým senátem PF JU stanovuji pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2013/2014. Pravidla jsou obsažena v brožuře "Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2013/2014", vydané Pedagogickou fakultou JU, Jeronýmova 10, České Budějovice a dále na úřední desce a internetových stránkách Pedagogické fakulty JU.

 

V Českých Budějovicích 12. listopadu 2012

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan Pedagogické fakulty JU

 

stáhnout dokument: PDF   RTF