Symbol PF Opatření děkana č. 11/2012

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 11/2012
O POPLATKU ZA UZNANÝ PŘEDMĚT

 

  1. Uznávání předmětů řeší čl. 24 Uznávání zápočtů, zkoušek a etapy studia Studijního a zkušebního řádu JU.
  2. S účinností od letního semestru akademického roku 2012/2013 stanovuji poplatek 10,- Kč za každý předmět, o jehož uznání student žádá.
  3. Žádost o uznání předmětů se podává současně s příslušným tiskopisem, který lze získat na studijním oddělení nebo na jeho webových stránkách. K žádosti musí být připojen doklad o zaplacení administrativního poplatku, jehož výše bude součtem částek za podání žádosti (60,- Kč) a desetinásobku počtu předmětů, o jejichž uznání student žádá.
  4. Ke každému předmětu se na tiskopisu vyjádří příslušná katedra předepsaným způsobem. Na tomto základě bude o uznání předmětu definitivně rozhodnuto.
  5. Rozhodnutí o uznání předmětů zašle studijní oddělení na kontaktní adresu uvedenou v informačním systému studijní agendy.

 

V Českých Budějovicích 21. prosince 2012

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan Pedagogické fakulty JU

 

stáhnout dokument: PDF   RTF