Symbol PF Opatření děkana č. 2/2013

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 2/2013
K PROVĚRKÁM BEZPEČNOSTI PRÁCE V ROCE 2013

 

V souladu s opatřením rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích č. R 242 k prověrkám bezpečnosti práce v roce 2013 ukládám provést na všech pracovištích Pedagogické fakulty JU prověrky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

K vlastnímu provedení jmenuji tuto prověrkovou komisi s takto stanovenými úkoly:

  • Ing. Ivana Čížková - předsedkyně prověrkové komise
  • Michal Pfeffer - organizace prověrek
  • Václav Hálek - tajemník prověrkové komise

Hlavní zaměření prověrek v roce 2013 bude v souladu s opatřením rektora JU č. R 242 dne 4. 4. 2013.

Rektorátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích bude předložena zpráva o výsledcích prověrky a stanovených nápravných opatřeních v termínu do 10. 10. 2013, zajistí tajemník prověrkové komise.

V Českých Budějovicích 28. 8. 2013

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan PF JU

 

stáhnout dokument: PDF   RTF